Zdravje pri delu & Politika varnosti

ISOMAT daje prednost varnosti in zdravju svojih zaposlenih, se zavzema za upoštevanje varnostnih zahtev, kot tudi za zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev.

ISOMAT politika je usmerjena v izpolnjevanju minimalnih zahtev varnosti in zdravja pri delu, kot so ti opredeljeni v trenutni zakonodaji Evropske Skupnosti. Politika družbe, ki se nanaša na področje varnosti in zdravja vključuje:

• Minimiziranje nevarnosti na delovnih mestih
• Zamenjava nevarnih snovi z drugimi nenevarnimi oz. varnimi.
• Obravnavanje nevarnih pogojev pri viru samem.
• Prioritetna uporaba kolektivnih zaščitnih ukrepov pred posameznimi.
• Ciljamo na visoko raven preprečevanja in zaščite.

Za dosego zgoraj navedenih ciljev in da dokaže svojo zavezanost tudi v praksi, se je uprava družbe odločila, da bo uporabila vodene varnosti in zdravja pri delu po sistemu, ki je v skladu s standardi ISO 45001. Cilji družbe glede zdravja in varnosti pri delu so osredotočeni na:

• vzpostavitev in uporaba ustreznih postopkov, ki vplivajo na zdravje in varnost zaposlenih, ki so v skladu s politiko podjetja,
• varovanje zdravja in varnosti zaposlenih, partnerjev ter obiskovalcev, medtem ko so v prostorih podjetja,
• izpolnjevanje zakonodajnih zahtev.