banner top banner top

Kaj je REACH – Nova omejitev diizocianatov

REACH, okrajšava za registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij, je evropska uredba, katere cilj je zagotoviti visoko raven zaščite zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi učinki kemičnih snovi.

Evropska unija je 4. avgusta 2020 objavila omejitev REACH za diizocianate (Uredba Komisije 2020/1149) zaradi učinka preobčutljivosti na zdravje pri delu, ki bi ga lahko povzročili delavci po določeni stopnji izpostavljenosti. Diizocianati so v veliki meri prisotni v poliuretanskih izdelkih (npr. premazi, tesnila, lepila itd.) v fazi nanosa in jih po strjevanju ni več. Zato so ti izdelki po utrjevanju varni za zdravje ljudi, vendar nevarni za tiste, ki z njimi delajo. Čeprav je z njimi mogoče varno ravnati v skladu s predlaganimi zaščitnimi ukrepi, vključenimi v varnostne liste, kar zmanjšuje vsako tveganje in zagotavlja varnost delavcev,da bi dodatno zmanjšali morebitno tveganje in zagotovili varnost delavcev, je nova omejitev REACH uvedla obvezne zahteve za usposabljanje za poklicne in industrijske uporabnike izdelkov s skupno koncentracijo monomer diizocianatov, večjo od 0,1 % teže, ki se uporablja od 24. avgusta 2023. Od 24. februarja 2022 oznake in varnostni listi izdelkov ISOMAT, za katere velja ta omejitev, jasno navajajo, da je »od 24. avgusta 2023 pred industrijsko ali profesionalno uporabo potrebno ustrezno usposabljanje.«

Uredbo Komisije o diizocianatih v različnih jezikih najdete tukaj.

reach-timeline

Usposobite se zdaj!

Od 24. avgusta 2023 mora delodajalec ali samozaposleni dokumentirati uspešno opravljeno usposabljanje v skladu z zahtevami REACH. Če sledite spodnji povezavi, lahko ugotovite, katero usposabljanje velja za vas, opravite celovit paket usposabljanja na spletu in brezplačno pridobite zahtevano potrdilo. Takoj ko pridete do platforme za varnostno usposabljanje, uporabite naslednjo kodo: FEICA_21_G

Upoštevajte, da usposabljanje velja 5 let, nato pa je potrebno podaljšanje.

* Koda FEICA je neveljavna in velja za usposabljanja o varni uporabi tesnilnih mas in lepil..