ADIFLEX-B

Elastifikator

Tehnični list
0113/1.1

LASTNOSTI-VGRADNJA

Elastifikator. Polimerna disperzija- elastifikator za hidroizolacijske premaze (če se doda v AQUAMAT ali cementno malto) ali za cementna lepila za ploščice (če se doda v ISOMAT AK-14 itd.). Delno ali v celoti nadomešča vodo. Nepogrešljiv je pri delu na dimenzijsko nestabilnih površinah, ki so podvržene vibracijam, krčenju ali širenju.

BARVA

Bela.

PORABA

Za lepila za ploščice: 5-10 kg/25 kg vreče malte.
Za mikrocementne premaze: 1,0-2,0 kg/25 kg vreče malte.

PAKIRANJE

150 kg, 20 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg.