Politika upravljanja z okoljem

ISOMAT želi biti v vseh svojih dejavnosti tudi skrben do okolja. Uprava se je zavezala, da podjetje deluje na način, ki zagotavlja visoke okoljske standarde, upoštevajoč ekonomske in tehnične možnosti, nacionalno in okoljsko zakonodajo Evropske Skupnosti, kot tudi vse s tem povezane predpise.

V ISOMAT-u smo vzpostavili in uporabljamo okoljsko upravljanje po sistemu ISO 14001. Ta sistem deluje kot glavna spodbuda za:
• stalno spremljanje vplivov dejavnosti podjetja na naravno okolje, kot tudi aktiviranje vseh ukrepov – predvsem preventivnih in šele zatem represivnih,
• postavitev merljivih ciljev in ustrezne programe za stalno izboljšanje okoljskega vpliva družbe,
• informiranje vseh vpletenih strank- zaposlenih, dobaviteljev, lokalne skupnosti, podjetij v isti industriji – glede okoljskih vprašanj, ki pokrivajo celotno paleto dejavnosti podjetja, vezanih na ocenitev vseh vplivov na okolje.

Racionalno upravljanje s surovinami, drugimi materiali ter energije, skupaj z rednim recikliranjem odvrženih/uporabljenih materialov, pomenijo glaven interes podjetja.

Za zagotovitev stabilnega delovanje in učinkovitosti sistema varovanja okolja, podjetje organizira: a) redne informativne sestanke in usposabljanje svojih zaposlenih, b) sistematične preglede postopkov in c) nenehno optimiranje vpliva na okolje.

Vizija naših zaposlenih je najvišji možni prispevek družbe trajnostnemu razvoju, obenem pa tudi postati eden od pionirjev varovanja okolja.