Izjava o Zaupnosti in Zaščiti Osebnih Podatkov

Posodobitev obdelave osebnih podatkov

Obveščamo vas, da je za podjetje ISOMAT varstvo osebnih podatkov njegovih strank izrednega pomena. V ta namen sprejema ISOMAT ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito obdelanih osebnih podatkov in zagotavlja, da je obdelava osebnih podatkov vedno v skladu z obveznostmi, ki jih določa pravni okvir podjetja in tretjih oseb, ki obdelujejo osebne podatke v imenu podjetja.

Kaj je GDPR?

GDPR, kratica za General Data Protection Regulation oz.Splošna uredba o varstvu podatkov 2016/679 je nov zakonodajni okvir Evropske unije (EU) na obravnavanem področju. Namen zakona je določiti pogoje za obdelavo osebnih podatkov z namenom varovanja pravic in svoboščin fizičnih oseb, zlasti pravice do varstva osebnih podatkov.

Nadzornik podatkov

Podjetje “ISOMAT SA” pod blagovno znamko “ISOMAT”, s sedežem v Agios Athanasios, PC 57011, e-pošta: info@isomat.gr in tel: +302310576000, kot zakonito zastopano, obvešča, da za namene opravljanja poslovnih dejavnosti obdeluje osebne podatke svojih strank v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in evropsko uredbo 2016/679 zaradi zaščite fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostim pretokom teh podatkov (splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju ” kot “uredba”), kot je v veljavi.

Za vse zadeve v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se obrnite na oddelek za varstvo osebnih podatkov in pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov podjetja ISOMAT preko naslednjih kontaktnih podatkov:

e-pošta: info@isomat.gr

tel: +302310576000

Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo?

Vaši osebni podatki, ki nam jih posredujete, tj. vaše ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, naslov, so edini podatki, ki se obdelujejo in le, če obstajajo upravičeni razlogi za to.

Kakšni so upravičeni razlogi za obdelavo vaših osebnih podatkov?

Upravičeni razlogi za obdelavo vaših osebnih podatkov:

(a) skladnost z zakonsko obveznostjo, kot je predpisana skladnost za davčne namene;

(b) vaše soglasje pod posebnimi pogoji, določenimi v pravnem okviru, da lahko ISOMAT ali tretje osebe, ki obdelujejo osebne podatke v skladu s sedanjim okvirom, dajejo posodobitve o izdelkih, storitvah, ponudbah ipd.

IZJAVA

Z vašim soglasjem odgovorno izjavljate, da ste starejši od 16 let. Če ste mlajši od 16 let, si lahko ogledate našo spletno stran samo s prisotnostjo in odobritvijo staršev ali skrbnikov.

Kako in zakaj uporabljamo vaše osebne podatke?

Ustvarjanje računa

Osebni podatki se zbirajo, ko ustvarite račun na spletnem mestu Isomat.gr, ki ga upravlja ISOMAT. Pri ustvarjanju računa vas lahko zaprosimo za več informacij, vendar bodo najosnovnejše informacije za sklenitev in izvedbo pogodbenega razmerja označene kot zahtevana polja.

Za oblikovanje računa so potrebni naslednji osebni podatki: polno ime, elektronski naslov in uporabniško ime/geslo.

Uporabnik ne sme posredovati osebnega gesla tretjim osebam, niti ne sme hraniti podatkov v digitalni ali tiskani obliki, da bi preprečil nepooblaščeno uporabo. Če pride do razkritja kode tretjim osebam, mora uporabnik takoj obvestiti Isomat.gr.

V primeru uhajanja podatkov je Isomat.gr oproščen odgovornosti, če ni bil predhodno obveščen o nezakoniti uporabi teh podatkov..

Pošiljanje informativnih in promocijskih gradiv/poslovnih novic

Ko obiščete našo spletno stran, Isomat.gr, imate možnost, da izpolnite kontaktni obrazec z navedbo vašega e-poštnega naslova, da se registrirate za naše e-novice.

Podatki, zbrani na naši spletni strani, se lahko uporabijo za stik z vami prek e-pošte v promocijske namene in za obveščanje o izdelkih in ponudbah, ki bi vas lahko zanimali, pod pogojem, da ste dali svoje soglasje pod pogoji, določenimi v pravnem okviru.

  • Posredovanje življenjepisa

Na naši spletni strani je možnost, da svoj življenjepis pošljete v določeni obliki kot tudi v priloženi datoteki. Zbrani podatki so demografski (polno ime, elektronski naslov, datum rojstva itd.), izobraževanje in delovne izkušnje.

Podatki, zbrani na naši spletni strani, se uporabljajo za stik z vami in samo za zgoraj omenjene namene ocenjevanja vaše morebitne zaposlitve. S predložitvijo predpostavljamo, da ste podatke posredovali sami.

Komu se vaši podatki posredujejo?

ISOMAT prenese osebne podatke fizičnih oseb na tretje osebe, ki opravljajo storitve za posebne namene.

V okviru zaključka naročila se nekateri od teh podatkov posredujejo povezanim družbam. Zato se posredujejo prevoznim podjetjem za prevoz in dostavo vašega blaga. Prevozna podjetja se lahko obrnejo na vas, da zaprosijo za pojasnila in vas obvestijo o dostavi vaših izdelkov.

Čas shranjevanja

Obdobje shranjevanja podatkov se določi na podlagi naslednjih posebnih meril, kakor je ustrezno.

1) Če je obdelava zahtevana kot obveznost v skladu z določbami veljavnega pravnega okvira, bodo vaši osebni podatki shranjeni tako dolgo, kot to zahtevajo ustrezne določbe.

2) Ko se obdelava opravi na pogodbeni podlagi, se bodo vaši osebni podatki hranili toliko časa, kolikor je potrebno za izvedbo pogodbenega razmerja in za vzpostavitev, izvajanje in/ali zaščito pravnih zahtev po pogodbi.

3) Za namene trženja se vaši osebni podatki hranijo dokler vaše soglasje ni umaknjeno. To lahko storite kadarkoli. Preklic odobritve ne vpliva na zakonitost obdelave soglasja v obdobju pred njeno razveljavitvijo.

4) Če želite preklicati svoje soglasje, se obrnite na Oddelek za osebne podatke podjetja ISOMAT prek naslednjih kontaktnih podatkov: e- pošta: info@isomat.gr. V primeru, da se obrnete na e-poštni uradnik za varstvo podatkov (DPO): info@isomat.gr, tel: +302310576000. Prav tako se lahko odjavite s klikom na ustrezno povezavo v naših e-poštnih sporočilih.

Politika zasebnosti

ISOMAT uporablja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe z namenom zagotavljanja obdelave osebnih podatkov in preprečevanja nenamerne izgube ali uničenja, nepooblaščenega in/ali nezakonitega dostopa, uporabe, spremembe ali razkritja. V vsakem primeru način delovanja interneta in dejstvo, da je dostopen vsakomur, ne more zagotoviti, da nepooblaščene tretje osebe nikoli ne bodo mogle kršiti veljavnih tehničnih in organizacijskih ukrepov in pridobile dostop do osebnih podatkov in morebitno uporabo teh podatkov za nepooblaščene in/ali nezakonite namene.

Kakšne so vaše pravice glede vaših osebnih podatkov?

Vsaka fizična oseba, katere podatke obdeluje podjetje ISOMAT, ima naslednje pravice:

Pravica dostopa

Imate pravico biti obveščeni in preveriti legitimnost obdelave. Torej imate pravico do dostopa do zbranih podatkov in dodatnih informacij o njihovi obdelavi.

Pravica do popravka

Imate pravico preučiti, popraviti, posodobiti ali spremeniti svoje osebne podatke.

Pravica do izbrisa (“pravica do pozabljenosti”)

Imate pravico zahtevati izbris vaših osebnih podatkov, medtem ko jih obdelujemo z vašim soglasjem ali da bi zaščitili naše legitimne interese. V vseh drugih primerih (npr. kadar obstaja pogodba, obveznost, ki jo zahteva zakonodaja za obdelavo osebnih podatkov, javnega interesa), je ta pravica predmet posebnih omejitev ali preneha obstajati, odvisno od primera.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico, da od upravljavca zahtevate omejitev obdelave, če se nanašana na eno od naslednjega: (a) kadar izpodbijate točnost osebnih podatkov za obdobje, ki omogoča upravljalcu preverjanje točnosti osebnih podatkov; (b) ko nasprotujete izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; (c) če vaši osebni podatki niso več potrebni za namene obdelave, vendar so potrebni za vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov; (d) ko ugovarjate obdelavi do preverjanja, ali upravičeni razlogi, ki se nanašajo na upravljalca, prevladajo nad vašimi.

Pravica do ugovarjanja obdelavi

Imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, kadar gre, kot je opisano zgoraj, za namene legitimnih interesov, ki jih iščemo kot upravljalci kot tudi obdelave za neposredno trženje in usposabljanje tehnik potrošniškega profila.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico do brezplačnega prejemanja vaših osebnih podatkov v obliki, ki vam omogoča dostop do, uporabo in urejanje s pogosto uporabljenimi metodami urejanja. Prav tako imate pravico zahtevati, da, če je to tehnično izvedljivo, prenesemo podatke neposredno drugemu upravljavcu. Ta pravica velja za podatke, ki ste nam jih posredovali, obdelava pa poteka z avtomatiziranimi sredstvi na podlagi vašega soglasja ali sklenitve ustrezne pogodbe.

Pravica do odstopa privolitve

Nazadnje vas podjetje ISOMAT obvešča, da imate v primeru, ko obdelava temelji na privolitvi, pravico, da jo umaknete brez poseganja v legitimnost obdelave na podlagi soglasja, preden jo umaknete. Če želite preklicati svojo privolitev, se prosimo odjavite s klikom na ustrezno povezavo v naših e-poštnih sporočilih ali obiščite info@isomat.gr.

Za vse zadeve v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se obrnite na oddelek za varstvo osebnih podatkov in pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov podjetja ISOMAT preko naslednjih kontaktnih podatkov:

e-naslov: info@isomat.gr.

tel: +302310576000

Pravica do vložitve pritožbe pri organu za varstvo osebnih podatkov

Imate pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo osebnih podatkov (www.dpa.gr): Klicni center: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, e- naslov: contact@dpa.gr.