Strategija našega podjetja temelji na stalnem razvoju. Podjetje že od ustanovitve v letu 1980 beleži postopno rast, ki je ni prizadela niti gospodarska kriza. Uspeh je običajno rezultat različnih podjetij, ki jih je družba strateško izbrala kot odraz naše korporativne filozofije.

Uspeh dosegamo

 
S stalnimi naložbami v:

  • nove vertikalno integrirane in popolnoma avtomatizirane proizvodne obrate,
  • sodobno strojno opremo,
  • nove in najsodobnejše gradbene objekte,
  • nenehno posodabljanje naše IT infrastrukture (ERP, WMC, CRM, BPM itd.)

 
S stalnim povečevanjem človeških virov z mladim, specializiranim in nadarjenim osebjem, ki se je zavezalo k skupni viziji in strategiji. Na primer, odkar je leta 2008 nastala gospodarska kriza, se je število našega osebja povečalo za 30,5%. Za nas tukaj v ISOMAT-u so naši ljudje najpomembnejša dobrina. Glavna skrb družbe je ohranjanje visokokvalificiranega osebja, zagotavljanje varnih in zdravih delovnih pogojev ter nudenje stalnega usposabljanja preko tehničnih ali izobraževalnih seminarjev.

S predanostjo rednim raziskavam in razvoju novih izdelkov glede na tehnološki razvoj v gradbenem sektorju, v skladu s potrebami in trendi vsakega trga na katerem delujemo. Naše podjetje ima v celoti organiziran sodoben oddelek za raziskave in razvoj, opremljen z najsodobnejšo opremo in specializiranim znanstvenim osebjem, ki dela v 5 različnih kemijskih laboratorijih. Oddelek za raziskave in razvoj ISOMAT vsako leto ustvarja 10-20 novih izdelkov, medtem ko stalno izboljšuje naš trenutni nabor izdelkov v skladu z najnovejšim tehnološkim razvojem. Oddelek za raziskave in razvoj tesno sodeluje z oddelkom za nadzor kakovosti, ki ga sestavljata 2 dodatna kemijska laboratorija.

Z ustvarjanjem korporacijske kulture, ki spodbuja zavezanost zaposlenih k ustrezni in takojšnji storitvi za stranke ter k vzpostavitvi močnejših odnosov z našo bazo strank. V tem kontekstu se ISOMAT močno osredotoča na usposabljanje svojih strank preko seminarjev, tako v Grčiji kot tudi v tujini, medtem ko je oddelek tehnične podpore opremljen s specializiranimi inženirji, ki zagotavljajo hitro in odgovorno tehnično podporo strokovnjakom in zasebnikom.

Z vztrajanjem na zunanji perspektivi, z ustvarjanjem proizvodnih in komercialnih podružnic v tujini ter odpiranjem novih trgov. Z izborom jasne izvozne usmerjenosti je naše podjetje razvilo organiziran oddelek za izvozno prodajo, katerega namen je odpiranje novih trgov in ustrezno sodelovanje na trenutnih trgih, na katerih delujemo. Poleg tega smo povečali našo prisotnost na večjih mednarodnih sejmih v regijah, ki segajo od azijskih do ameriških kontinentov. Trenutno ima podjetje ISOMAT dve proizvodni hčerinski družbi v Srbiji in Romuniji, 5 komercialne hčerinske družbe v Nemčiji, Rusiji, Turčiji, Bolgariji in Sloveniji, medtem ko opravlja nadaljnjo izvozno prodajo prek lokalnih distributerjev v več kot 60 državah na svetu.