AKTIVNOSTI KORPORATIVNE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI PODJETJA ISOMAT

Odkar je podjetje bilo ustanovljeno, je podjetje ISOMAT vodilo načelo korporativne družbene odgovornosti in trajnosti. Za ISOMAT je korporativna družbena odgovornost odskočna deska za nenehno osebno izboljšanje, saj lahko z izboljšanjem učinkovitosti podjetje uresniči svojo korporativno vizijo glede izboljšanja kakovosti življenja svojega človeškega kapitala in širše družbe.

Za nas tukaj v podjetju ISOMAT so naši ljudje naša ključna dobrina v katero nenehno vlagamo in zahvaljujoč kateri se razvijamo. Glavna skrb družbe je ohranjanje visokokvalificiranega osebja, zagotavljanje varnih in zdravih delovnih pogojev ter nudenje stalnega usposabljanja prek tehničnih ali izobraževalnih seminarjev. Poleg tega naše osebje izvaja svoje prakse korporativne družbene odgovornosti pri svojih odnosih z našimi strankami in razume njihove nenehno spreminjajoče se potrebe ter zagotavlja kakovostne storitve.

V zvezi z okoljem, si ISOMAT prizadeva izvajati politiko, ki zagotavlja trajnostni razvoj in varstvo naravnega okolja. Podjetje uporablja sistem ravnanja z okoljem, certificiran po standardu ISO 14001, z namenom zmanjšati porabo razpoložljivih naravnih virov, zmanjšati onesnaženost zraka in prihraniti energijo pri proizvodnji svojih izdelkov. Recikliranje je prav tako prednostna naloga vodstva in osebja, ki se spodbuja v okviru korporativne politike.

Prispevek podjetja ISOMAT zajema tudi področje izobraževanja in kulture, tako da sodeluje v raziskovalnih programih, ki jih organizirajo univerze, medtem ko v okviru okrepitve področja poklicnega usposabljanja omogoča univerzitetnim in strokovnim študentom obisk v svojih podjetjih.

V podjetju ISOMAT je korporativna družbena odgovornost del dinamičnega razvoja družbe, s katerim želimo napredovati ne samo glede kakovosti naših izdelkov in storitev, temveč tudi ravni svojega prispevka družbi. Vrednote trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti bodo vedno vodile podjetje, z namenom, da bi izboljšali življenje naših ljudi in okolja. Za družbo ISOMAT družbena odgovornost ni pasiven koncept, temveč pot, ki vodi k boljši in bolj trajnostni prihodnosti.